logó Kispesti Eötvös József Általános Iskola
1191 Budapest, Eötvös utca 13. tel: 06-1-357-0077

Hagyományaink


Hagyományaink

Sokéves hagyományokkal rendelkező általános iskola vagyunk.
Az iskola nevelőtestülete és vezetősége arra törekszik, hogy az életkorukhoz képest jól szocializált, sokoldalú, határozott értékrendet képviselő, érdeklődő, nyitott gyermekeket neveljünk, akik jó eséllyel indulnak az életben való boldoguláshoz.
Iskolafejlesztésünk alapjai, hogy a mindenki által elfogadott értékek mentén haladjunk. Számunkra a legfontosabb értékek a kulturált viselkedés, az erkölcsi és etikai normák betartása, a tudásvágy és műveltség megteremtése. A különböző érdeklődésű, eltérő érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú és kultúrájú gyermekek felkészítése az élethosszig tartó tanulásra, a társadalomba történő majdani beilleszkedésre.
Az informatika, az angol, a magyar, a matematika, a futsal és a fitnesz kiemelt területeink. Az oktatás színvonalának magas szinten tartása közös érdekünk, melyet a csoportbontások is elősegítenek. A 2009-2010. tanévtől bevezettük a kompetencia alapú oktatást, a kooperatív tanulási technikák használatát az oktatásban. A 2013-2014. tanévtől bevezetésre került az első és az ötödik évfolyamon (majd felmenőrendszerben) az erkölcstan és a hittan oktatása. Célunk a különböző műveltségi területek alkalmazható tudást adó tanítása, a mozgás, a sport szeretete, az egészséges életmód megismertetése, a környezettudatos életforma megalapozása. 2013-2014. tanévtől folyamatosan részt veszünk a „Minden gyerek tanuljon meg úszni „programban.
Iskolánkban hivatalosan is átadásra került az iskolai tankert 2014 szeptemberében. A 2014-2015. tanévben elnyertük az örökös ÖKO iskola címet. A 2017-18-as tanévtől a MÜPA partneriskolájaként minden tanévben többször veszünk részt koncertlátogatáson.
Az iskolánk neve és címe: Kispesti Eötvös József Általános Iskola 1191 Budapest Eötvös u.13. ÖKO iskola ACES (Academy of Central European Schools) TÁMOP 3.1.4. kistérségi koordinátorok hálózati pontja.
Az iskola 1980-ban nyitotta meg kapuit. A lakótelepre folyamatosan költöztek be a lakók. Az első tanévben 246 fő járt az iskolába és 8. évfolyam nem indult, mert a nagyobb gyerekek visszajártak régi iskolájukba. A beköltözésekkel együtt folyamatosan emelkedett a tanulói létszám. A legmagasabb 1986-ban volt 1093 fővel. A nagy demográfiai hullám (800 fő feletti) 9 évig tartott. 1981-től iskolánk angol tagozatos. Ennek szellemében 4. évfolyamtól csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet. Munkánk eredményességének egyik fontos mutatója 2007-től tanulóink nyelvvizsgán való sikeres szereplése. Kezdetben a Junior alapfokú nyelvvizsgát, jelenleg pedig az Euroexam próbanyelvvizsgát teljesítik nyolcadikos tanítványaink szép sikerrel, néhányan rendszeresen a B2-es szintig jutva. Lehetőség szerint minden tanévben szervezünk tanulmányutat angol nyelvterületre: Angliába, Skóciába. Ezeken az utakon tanítványaink remekül megállják helyüket az élő, idegen nyelvi kommunikáció terén. 1996-ban profilunkat kiegészítettük az informatika csoportbontásban, emelt szinten történő oktatásával.2006-tól 7-8.évfolyamos tanulóink ECDL-vizsgafelkészítésen vesznek részt. Ennek eredményeként tanítványaink rendszeresen tesznek sikeres vizsgát számítógépes és online alapismeretek modulból, szövegszerkesztésből és prezentációkészítésből. Profilunk 2009-ben kiegészült a futsal és a fitnesz oktatásával. Ezeken a területeken is szép eredményekkel büszkélkedhetünk. Mára a jól kidolgozott programnak köszönhetően ez a két terület iskolánk egyik fő vonzerejét képezi.2009-ben elkészült műfüves pályánk, mely a magas színvonalon megtartott edzések és testnevelésórák színtere azóta is. 1995 óta folyik integrált oktatás az Eötvösben. Az iskola, alapításának 13. évében, 1993. május 6-án felvette Eötvös József nevét. Ezzel megkezdődött a névadó hagyományok megalapozása, melyet folyamatosan bővítünk.
Tanév végén a búcsúzó 8. osztályosok közül a legkiválóbbak az Eötvös emléklap, illetve az Eötvös emlékérem elismerésben részesülnek, továbbá a 2008. tanévtől az erre érdemes tanulóink az ÖKO környezetért végzett munkáért emlékérmet kapnak. Hagyományosan vidám, jó hangulatú iskolát igyekszünk teremteni. Ennek köszönhető az az érzés, melyről Dinya Dávid volt 8. osztályos tanuló az alábbiakat mondta: "...tanulni, okosodni bármely iskolában lehet, igazi közösséggé kovácsolódni azonban nem. Úgy érzem, hogy az ebben az iskolában eltöltött 8 évünk erősítette bennünk az együvé tartozás tudatát." A 2007-2008. évtől az - eddigiek mellett - további hagyományteremtő programokkal gazdagítottuk az iskolánk életét, ezek: - Eötvös –megemlékezés - DÖK-napi akadályverseny - Mikulás-buli,Mikulás-váltó - A karácsonyi ünnepeket megelőző "elvarázsolt hét" - Téli vásár - ÖKO-hét programsorozat - Halloween-buli - Alsós-felsős iskolai farsang - Témahetek, angol projekthét, angol Ki mit tud? - MÜPA-koncertlátogatás - Szülők-tanárok bálja - Évzáró kavalkád (szülők-gyerekek-tanárok) - Iskolanyitogató programok novembertől-áprilisig - Egészséges kínálatú iskolai büfé kialakítása - A " Moccanj!" program keretében a súlyfelesleggel küzdő gyermekek életminőségét kívánjuk javítani. Saját, általunk kialakított gyógytestnevelés- teremben tartjuk a foglalkozásokat, a kerületi uszodába járnak a programban résztvevő tanulók. A szülőknek előadásokon nyújtunk segítséget az egészséges táplálkozási szokások kialakításához. Mindezeket a kerületi önkormányzat támogatja. -2012-ben bekapcsolódtunk a "Határtalanul" programba. Azóta is minden tanévben elutaznak hetedikeseink valamelyik szomszédos országba.

Szerző: KEJÁI

Közzétéve: 2020-11-06 13:26:38

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.