logó Kispesti Eötvös József Általános Iskola
1191 Budapest, Eötvös utca 13. tel: 06-1-357-0077

Iskolanyitogató


Iskolanyitogató

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola sokéves hagyományokkal rendelkező intézmény.
Elsődleges feladatunknak tartjuk az alapkészségek, képességek fejlesztését. Alsó tagozatos osztályaink egytanítós rendszerben tanulnak. A kompetencia alapú oktatást is alkalmazzuk, kooperatív tanulási technikákkal. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók haladását fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógus, logopédus és pszichológus segítik. A hátrányos és/vagy veszélyeztetett tanulók életminőségének javítását a gyermekmentő csoport támogatja.
2005 óta folyik iskolánkban integrált oktatás.
1981 óta tanítjuk emelt szinten az angol nyelvet. Játékos formában már az első osztályban elkezdjük harmadikig, majd a 4. évfolyamtól növekvő óraszámban, csoportbontásban folytatódik az oktatás.2007 óta iskolánk tehetséges, 8. osztályos tanulói angol nyelvvizsgát tesznek. A 2019/2020-as tanévtől az Euroexam próbanyelvvizsgán szerepelnek sikeresen tanítványaink, közülük a legtehetségesebbek a B2-es szintet is teljesítik. Sikeres vizsga esetén a vizsga díját az iskola alapítványa visszatéríti a tanulóknak. Kétévente szervezünk angliai, skóciai utat, a gyerekek az idegen nyelvi környezetben is megállják a helyüket.
Másik szakterületünk az informatika, mely az angol nyelv tanításához hasonlóan az első osztálytól folyik (alsóban csoportbontásban). 20-30 fővel működik az ECDL nemzetközi vizsgára felkészítő tanfolyamunk. Év végén tesznek vizsgát tanulóink a szövegszerkesztés, számítógépes és online alapismeretekből és a prezentáció témaköréből. A felkészítésre és a vizsgadíjakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az angol nyelvvizsgára. A 2009/2010. tanévtől indítottuk a futsal-fitnesz oktatásunkat első osztálytól felmenő rendszerben. A magas szintű, kidolgozott edzésprogramnak köszönhetően tanítványaink szép eredményeket élnek el hazai és nemzetközi versenyeken. Így ez a két terület iskolánk egyik fő vonzereje.2009 óta műfüves pályán tudjuk az edzéseket, testnevelésórákat megtartani.
Az ÖKO iskola keretében hasznos és érdekes programokat, foglalkozásokat szervezünk 2014-ben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKO ISKOLA címet..2013-ban megvalósítottuk a "Lekvároskert" programot iskolánk udvarán. Gyógytestnevelés termünkben működik a kerületi "Moccanj!" program. 2012-ben bekapcsolódtunk a "Határtalanul" programba is. Azóta minden tanévben hetedikes tanítványaink feledhetetlen utazásokon vesznek részt Erdélybe, ill. a Felvidéken.
A gyermekek tanulását segíti két jól felszerelt számítástechnikai szaktanterem és az interaktív táblával ellátott előadónk is.
Iskolánkban jól működő könyvtár van
. Nagy tornateremmel, ill. külön fitneszteremmel rendelkezünk.
A tanulási tevékenységen túl a szabadidő változatos eltöltésére törekszünk. Minden hónapban csoportközi foglalkozásokat tartunk. Itt a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a kínált témák között. A tehetséggondozás érdekében változatos témájú szakköröket, sport- és kulturális foglalkozásokat szervezünk, pl: labdarúgás, kosárlabda, futsal, fitnesz, Robotica, rajz stb.
Rendszeresen visszük tanulóinkat múzeumba, színházba, kirándulni. A MÜPA partneriskola-program keretében a „hónap tanulói” jutalomként koncertlátogatásokon vesznek részt.
A lemaradóknak korrepetálással, egyéni fejlesztéssel, tanulószobai foglalkozással biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. A 8. évfolyamon középiskolai előkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Ugyancsak hagyomány a nyári álló-, balatoni-, művészeti-, futsal-és fitnesz és a bakancs tábor szervezése is. Létrehoztuk az "Angol nyelvtudásért" alapítványt, mellyel a nyelvoktatás mellett az iskola minden tevékenysége támogatható.
Iskolánkban az igényeknek megfelelő hittan vagy erkölcstan oktatás is folyik.
Folyamatosan szervezzük a DÖK-napi akadályversenyt, a Halloween-és Mikulásbulit, a karácsonyi elvarázsolt hetünket, a szülők - tanárok bálját, a kavalkádot.
A 2009/2010. tanévben egy Európai Uniós pályázaton 16.580.000 Ft-ot nyertünk, melyet az oktatásunk hatékonyságának növelésére fordítottunk.(kompetencia alapú oktatás, családbarát iskola, témahetek, projekthónap, kavalkád, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, stb.) 2009 májusában elnyertük az Academy of Central European Schools címet. A 2013-2014.tanévben bevezetett egésznapos oktatás keretében igyekszünk a hagyományoknak megfelelő változatos programokat biztosítani tanulóinknak.

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola beiskolázási körzete:

Attila utca
Arany János utca 1-11,2-14.,
Áruházköz,
Bethlen Gábor utca,
Dobó Katica utca 2-14.,
Eötvös utca, Földváry utca,
Hunyadi utca 1-21.,
Jósika utca,
József Attila utca 36-56.,
Katica utca,
Kosárfonó utca,
Kossuth tér,
Lehel utca,
Nyári Pál utca páratlan oldala,
Rákóczi utca 1-17., 2-22.,
Sós utca,
Teleki utca,
Üllői út 144-210.,
Vak Bottyán utca 55-től végig.

Szerző: KEJÁI

Közzétéve: 2020-11-06 13:29:26

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.