logó Kispesti Eötvös József
Általános Iskola

Iskolanyitogató


Iskolanyitogató

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola 37 éves hagyományokkal rendelkező intézmény.
478 tanulónk 11 alsó és 8 felső tagozatos osztályban tanul. 11 délutáni csoportot működtetünk. 3 estis tanulócsoportunk van. Elsődleges feladatunknak tartjuk az alapkészségek, képességek fejlesztését. Alsó tagozatos osztályaink egytanítós rendszerben tanulnak. A kompetencia alapú oktatást is alkalmazzuk,kooperatív tanulási technikákkal. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók haladását 3 fejlesztő pedagógus, 1 utazó gyógypedagógus, 1 logopédus és 1 pszichológus segíti. A hátrányos és/vagy veszélyeztetett tanulók életminőségének javítását a gyermekmentő csoport támogatja. 2005 óta folyik iskolánkban integrált oktatás. Iskolánkban 1981 óta tanítjuk emelt szinten az angol nyelvet. Játékos formában már az első osztályban elkezdjük harmadikig, majd a 4. évfolyamtól növekvő óraszámban, csoportbontásban folytatódik az oktatás. Minden évben iskolánk tehetséges 8. osztályos tanulói angol nyelvvizsgát tesznek. Sikeres vizsga esetén a vizsga díját az iskola alapítványa visszatéríti a tanulóknak. Két évente szervezünk angliai utat. Mi rendezzük meg minden évben a kerületi "Kispest English Competition"-t, amelyen kb. száz gyerek vesz részt a kerületből. Másik szakterületünk az informatika, mely az angol nyelv tanításához hasonlóan az első osztálytól folyik (alsóban csoportbontásban). 20-30 fővel működik az ECDL nemzetközi vizsgára felkészítő tanfolyamunk. Év végén tesznek vizsgát tanulóink a szövegszerkesztés és a prezentáció témaköréből. A felkészítésre és a vizsgadíjakra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az angol nyelvvizsgára. A 2009-2010. tanévtől indítottuk a futsal-fitnesz oktatásunkat első osztálytól felmenő rendszerben. Az ÖKO iskola keretében hasznos és érdekes programokat, foglalkozásokat szervezünk 2014-ben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKO ISKOLA címet..2013-ban megvalósítottuk a "Lekvároskert" programot az iskolánk udvarán. 2009. nyarára elkészült az udvaron a műfüves pályánk, amely még színesebb sportéletre ad lehetőséget. Az új gyógytestnevelés termünkben működik a kerületi "Moccanj!" program. Bekapcsolódtunk a "Határtalanul" programba is, 2012-ben Szlovákiában jártak a hetedikeseink. 2014 majd 2015 és 2016. tavaszán Erdélybe mentek a hetedikeseink.. A gyermekek tanulását segíti két jól felszerelt számítástechnikai szaktanterem és az interaktív táblával ellátott előadónk is. Iskolánkban jól működő könyvtár van. Nagy tornateremmel rendelkezünk, és jól bevált a 4 éve kialakított fitneszterem is. A tanulási tevékenységen túl a szabadidő változatos eltöltésére törekszünk. Minden hónapban csoportközi foglalkozásokat tartunk. Itt a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a kínált témák között. Két havonta a csoportokból két-két tanulót - a csoport döntése alapján jutalomnapra viszünk. A tehetséggondozás érdekében változatos témájú szakköröket, sport- és kulturális foglalkozásokat szervezünk, pl: labdarúgás, kosárlabda,futsal,fitnesz, kézműves, internet. Biztosítjuk a gyerekek számára a mindennapos testnevelést. Rendszeresen visszük tanulóinkat múzeumba, színházba, kirándulni. A lemaradóknak korrepetálással, egyéni fejlesztéssel,tanulószobai foglalkozással biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. A 8. évfolyamon középiskolai előkészítőt tartunk magyarból és matematikából. Ugyancsak hagyomány a nyári álló-, balatoni-, művészeti-, futsal-és fitnesz és a bakancs tábor szervezése is. Létrehoztuk az "Angol nyelvtudásért" alapítványt, mellyel a nyelvoktatás mellett az iskola minden tevékenysége támogatható. Iskolánkban az igényeknek megfelelő hittan vagy erkölcstan és zenei oktatás is folyik.A 2007-2008. tanévtől működik énekkar a zenei élet fellendítésére.Folyamatosan szervezzük a karácsonyi elvarázsolt hetünket, a szülők - tanárok bálját, az őszi kavalkádot. A 2009-2010. tanévben egy Európai Uniós pályázaton 16.580.000 Ft-ot nyertünk, melyet az oktatásunk hatékonyságának növelésére fordítottunk.(kompetencia alapú oktatás, családbarát iskola, témahetek, projekthónap, kavalkád, kooperatív tanulási technikák alkalmazása...) 2009.májusában elnyertük az Academy of Central European Schools címet. A 2013-2014.tanévben bevezetett egésznapos oktatás keretében igyekszünk a hagyományoknak megfelelő változatos programokat biztosítani tanulóinknak. A 2013-2014-es tanévtől a "Lekvároskert" pályázat keretében az iskola udvarán felépült "tanterem" és kert segítségével tanulóink saját tapasztalataik alapján bővíthetik biológiai ismereteiket.2014-be átadták az iskola főzőkonyháját.A 2015-2016. tanévtől bevezetésre került az e-napló.
A Kispesti Eötvös József Általános Iskola beiskolázási körzete
Attila utca,
Arany János utca 1-11,2-14.,
Áruházköz,
Bethlen Gábor utca,
Dobó Katica utca 2-14.,
Eötvös utca, Földváry utca,
Hunyadi utca 1-21.,
Jósika utca,
József Attila utca 36-56.,
Katica utca,
Kosárfonó utca,
Kossuth tér,
Lehel utca,
Nyári Pál utca páratlan oldala,
Rákóczi utca 1-17., 2-22.,
Sós utca,
Teleki utca,
Üllői út 144-210.,
Vak Bottyán utca 55-től végig.

Iskolanyitogató Iskolanyitogató (200 KB)

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2018-01-22 15:10:29