logó Kispesti Eötvös József
Általános Iskola

Közzétételi lista


Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
2017-2018. tanév

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott és elfogadott hétvégi házi feladatok szabályai, az iskolai dolgozatok rendje:
"Az írásbeli házi feladatot csak akkor lehet érdemjeggyel értékelt írásbeli beszámoltatásra alkalmazni, ha az az órán már feldolgozott, begyakorolt tananyagra vonatkozik. Házi feladat minden tanítási órán adható, a hétvégi pihenőnapokra is. Nem adható azonban kötelezően megoldandó feladat a tanítási szünetek idejére."Csak szorgalmi feladat.
Az iskolai írásbeli beszámoltatás rendje: "a témazáró dolgozatok kivételével bármely számonkérési forma történhet véletlenszerűen. A témazáró dolgozatokat be kell jelenteni. A tanév során minimum 3 témazárót kell íratni. Egy napon 2 támazáró íratható. A következő órára ki kell azokat javítani. A tanulók értékelésénél a témazáró dolgozatok nagyobb súllyal szerepelnek, a naplóban és a tájékoztatóban piros színnel jelőljük."
A nevelő-oktató munkát segítik :
Az oktató-nevelő munkát segítő munkatársak a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat, a Kispesti Családsegítő
Szolgálat és az EGYMI alkalmazásában állnak.

Az iskolai osztályok száma 23, a tanulók létszáma: 480
10 tanuló külföldön tartózkodik, ezért jogviszonya szünetel, így kivettük a névsorból . Iskolánkban magántanulói státuszban van 3 tanuló.

A nyolcadik évfolyamosok továbbtanulási mutatói :

Tanév Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
2007-2008. 30 fő 45,5% 25 fő 37,9% 11 fő 16,6%

2008-2009. 35 fő 50% 27 fő 38,6% 8 fő 11,4%

2009-2010. 30 fő 50,8% 27 fő 45,8% 2 fő 3,4%

2010-2011. 25 fő 54,4% 19 fő 41,3% 2 fő 4,3%

2011-2012. 20 fő 33,9% 32 fő 54,2% 7 fő 11,9%

2012-2013. 23 fő 43,4% 24 fő 45,3 % 6 fő 11,3%

2013-2014. 14 fő 33% 23 fő 53% 6 fő 14%

2014-2015. 23 fő 67,65% 9 fő 26,47% 1 fő 2,94%
2015-2016. 15 fő 42% 17 fő 47% 4 fő 11%
2016-2017. 14 fő 30,4% 24 fő 52,2% 8 fő 17,4%

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói :
2007-2008. tanév 4 (1,1%) tanuló ismételt tanévet
2008-2009. tanév 3 (1,2%) tanuló ismételt tanévet
2009-2010. tanév 7 (1,5%) tanuló ismételt tanévet
2010-2011. tanév 9 (1,5%) tanuló ismételt tanévet
2011-2012. tanév 5 (1,2%) tanuló ismételt tanévet
2012-2013. tanév 1 (0,2%) tanuló ismételt tanévet
2013-2014. tanév 1 (0,1%) tanuló ismételt tanévet
2014-2015. tanév 3 (0,5%) tanuló ismételt tanévet
2015-2016.tanév 4 (0,8%) tanuló ismételt tanévet
2016-2017.tanév 3 (0.6%) tanuló ismételt tanévet
2017-2018.tanév
Az igazgató és a helyettesek -előzetes telefonon történő egyeztetés után- mindenkor a szülők rendelkezésére állnak. A hivatalosan tartandó fogadóórákon is felkereshetők.
Az iskolai SZMK és az intézményi tanács vezetője: Mihalik Tímea.
A diákonkormányzat vezető tanára Mráz Istvánné, vezető tanulója : Köves Auróra 8.a
Az intézmény tantermi és szaktantermi ellátottsága: 18 tanterem, 2 informatika szaktanterem,1 IT-s szaktanterem, 1 gyógytestnevelési szaktanterem, 1 fitnesz szaktanterem, 1 könyvtár, 1 tornaterem, 2 fejlesztő szaktanterem, 1 rajz szaktanterem, 4 szertár.
Emelt szintű oktatás keretében tanított tantárgyak: angol, matematika, futsal, fitnesz. SNI tanulók ellátása és az alapító okirat szerinti integrált oktatás van az iskolában.
Az iskolában délután (hétfő, kedd,szerda) felnőttoktatás is folyik.
Minden egyéb információk ( tanulmány eredmények, versenyek eredményei, a kompetencia mérés eredményei, szakkörök, korrepetálások) a honlap adott témaköreiben megtalálhatók.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet rendelkezései alapján a pedagógiai szakszolgálatokat a fővárosban egy pedagógiai szakszolgálati intézmény látja el.
Ezért az alapító okiratunk tervezetéből a következő tevékenységek törlésre kerülnek:

856011 pedagógiai szakszolgálat- kerületi gyógytestnevelés,

856020 pedagógiai szakmai szolgáltatások.

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2018-01-24 12:17:33