logó Kispesti Eötvös József Általános Iskola
1191 Budapest, Eötvös utca 13. tel: 06-1-357-0077

Közzétételi lista


Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2017-2018. tanév

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott és elfogadott hétvégi házi feladatok szabályai, az iskolai dolgozatok rendje:

"Az írásbeli házi feladatot csak akkor lehet érdemjeggyel értékelt írásbeli beszámoltatásra alkalmazni, ha az az órán már feldolgozott, begyakorolt tananyagra vonatkozik. Házi feladat minden tanítási órán adható, a hétvégi pihenőnapokra is. Nem adható azonban kötelezően megoldandó feladat a tanítási szünetek idejére."Csak szorgalmi feladat.

Az iskolai írásbeli beszámoltatás rendje:
"a témazáró dolgozatok kivételével bármely számonkérési forma történhet véletlenszerűen. A témazáró dolgozatokat be kell jelenteni. A tanév során minimum 3 témazárót kell íratni. Egy napon 2 támazáró íratható. A következő órára ki kell azokat javítani. A tanulók értékelésénél a témazáró dolgozatok nagyobb súllyal szerepelnek, a naplóban és a tájékoztatóban piros színnel jelőljük."

A nevelő-oktató munkát segítik:
Az oktató-nevelő munkát segítő munkatársak a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és az EGYMI alkalmazásában állnak.

Az iskolai osztályok száma 23, a tanulók létszáma: 480

10 tanuló külföldön tartózkodik, ezért jogviszonya szünetel, így kivettük a névsorból . Iskolánkban magántanulói státuszban van 3 tanuló.

A nyolcadik évfolyamosok továbbtanulási mutatói:


2007-2008-as tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
30 fő 45,5% 25 fő 37,9% 11 fő 16,6%


2008-2009-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
35 fő 50% 27 fő 38,6% 8 fő 11,4%


2009-2010-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
30 fő 50,8% 27 fő 45,8% 2 fő 3,4%


2010-2011-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
25 fő 54,4% 19 fő 41,3% 2 fő 4,3%


2011-2012-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
20 fő 33,9% 32 fő 54,2% 7 fő 11,9%


2012-2013-as tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
23 fő 43,4% 24 fő 45,3 % 6 fő 11,3%


2013-2014-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
14 fő 33% 23 fő 53% 6 fő 14%


2014-2015-ös tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
23 fő 67,65% 9 fő 26,47% 1 fő 2,94%


2015-2016-os tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
15 fő 42% 17 fő 47% 4 fő 11%


2016-2017-es tanév
Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola
14 fő 30,4% 24 fő 52,2% 8 fő 17,4%

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:


2007-2008. tanév 4 (1,1%) tanuló ismételt tanévet

2008-2009. tanév 3 (1,2%) tanuló ismételt tanévet

2009-2010. tanév 7 (1,5%) tanuló ismételt tanévet

2010-2011. tanév 9 (1,5%) tanuló ismételt tanévet

2011-2012. tanév 5 (1,2%) tanuló ismételt tanévet

2012-2013. tanév 1 (0,2%) tanuló ismételt tanévet

2013-2014. tanév 1 (0,1%) tanuló ismételt tanévet

2014-2015. tanév 3 (0,5%) tanuló ismételt tanévet

2015-2016.tanév 4 (0,8%) tanuló ismételt tanévet

2016-2017.tanév 3 (0.6%) tanuló ismételt tanévet


2017-2018-as tanév
Az igazgató és a helyettesek -előzetes telefonon történő egyeztetés után- mindenkor a szülők rendelkezésére állnak. A hivatalosan tartandó fogadóórákon is felkereshetők.

Az iskolai SZMK és az intézményi tanács vezetője: Mihalik Tímea.

A diákonkormányzat vezető tanára Mráz Istvánné, vezető tanulója: Köves Auróra 8.a

Az intézmény tantermi és szaktantermi ellátottsága: 18 tanterem, 2 informatika szaktanterem,1 IT-s szaktanterem, 1 gyógytestnevelési szaktanterem, 1 fitnesz szaktanterem, 1 könyvtár, 1 tornaterem, 2 fejlesztő szaktanterem, 1 rajz szaktanterem, 4 szertár.

Emelt szintű oktatás keretében tanított tantárgyak: angol, matematika, futsal, fitnesz. SNI tanulók ellátása és az alapító okirat szerinti integrált oktatás van az iskolában.

Az iskolában délután (hétfő, kedd,szerda) felnőttoktatás is folyik.

Minden egyéb információk ( tanulmány eredmények, versenyek eredményei, a kompetencia mérés eredményei, szakkörök, korrepetálások) a honlap adott témaköreiben megtalálhatók.

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet rendelkezései alapján a pedagógiai szakszolgálatokat a fővárosban egy pedagógiai szakszolgálati intézmény látja el.

Ezért az alapító okiratunk tervezetéből a következő tevékenységek törlésre kerülnek:

856011 pedagógiai szakszolgálat- kerületi gyógytestnevelés,

856020 pedagógiai szakmai szolgáltatások.

Szerző: KEJÁI

Közzétéve: 2018-03-24 20:03:59

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.